MVO en duurzaamheid - Te Werve Buiten
 • Historie

  1260- Heden

  Restauraties

 • Historie

  1260- Heden

  Restauraties

 • Historie

  1260- Heden

  Restauraties

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het eerlijke verhaal…

Bij Event Company geloven we dat een evenement pas echt inspirerend is als het ook een positieve impact heeft op de wereld om ons heen. We vertellen je daarover graag het eerlijke verhaal: We zijn goed op weg, maar het kan nog beter. Daarom blijven we stappen zetten.

Voedselverspilling

Eten is om te eten. Niet om weg te gooien. Dat is doodzonde. In het verleden brachten we overgebleven voedsel naar het nabij gelegen verzorgingshuis, maar dat mag niet meer in verband met strenge regelgeving voor kwetsbare mensen. Maar de lunch die overblijft wordt niet weg gegooid. Ons personeel moet iets langer met een knorrende maag doorwerken, maar rond 13:30 eten we gezamenlijk wat er over is van de lunch voor de gasten.

Omdat we van tevoren weten hoeveel gasten er komen en we weten wat ze gaan eten, kunnen we daarop heel gericht inkopen. Daarnaast hebben we slimme “menu-engineering” toegepast waardoor ingrediënten te gebruiken zijn voor verschillende dinervormen, zoals BBQ, walking dinner of fingerfood en bieden we op verzoek vegetarische of veganistische alternatieven aan. Waar het kan bereiden we ter plekke “on-demand”, zodat we een goede inschatting kunnen maken van de benodigde hoeveelheden. Op de reactie “er was maar net genoeg eten” is ons antwoord: “Ja, goed hè?”

Afvalscheiding

Wij doen er alles aan om ons afval zo goed mogelijk te scheiden. Glas, papier, restafval en vet wordt gescheiden. In het verleden hadden we ook nog een “schillenboer” die het snijafval en etensresten apart kwam ophalen voor de varkens, maar door stengere Europese regelgeving mag dat niet meer.

No-show

Maar voedselverspilling is ook iets van ons samen. No-show van deelnemers aan een event is een belangrijke oorzaak van voedselverspilling. Als klant heb jij ook een belangrijke rol in het voorkomen ervan. Samen een goede inschatting maken van het aantal gasten is daarbij van belang. Bijkomend voordeel is het voorkomen van onnodige kosten van no-show voor jullie als klant.  Lees hier onze blog met een aantal praktische tips om deze no-show te beperken.

Leveranciers

Onze leveranciers kiezen wij uit op duurzaamheid. Daarin kiezen we bewust zo veel mogelijk voor leveranciers uit de regio. We werken graag met biologische ingrediënten en houden rekening met de seizoenen. Aardbeien eet je niet in de winter en hert niet in de zomer. Eerlijk en heerlijk! Je proeft het verschil. Zo serveren wij uitsluitend duurzame vis en houden rekening met dierenwelzijn. Het mes snijdt aan 2 kanten: Het dier heeft een beter leven gehad en jij proeft de natuur! Dat kost allemaal iets meer, maar dan weet je wel zeker dat je verantwoorde en gezonde voeding hebt, met de smaak zoals het bedoeld was. Met minimaal transport door het bundelen van bestellingen en aangeleverd in herbruikbare materialen, dus geen single-use plastics etc.

Duurzaam cultureel erfgoed

Met haar exploitaties maakt Event Company natuurbeleving en instandhouding van in totaal 13 rijksmonumenten mogelijk. Rust, ruimte en groen zijn volop aanwezig. In combinatie met passie voor gastvrijheid maakt dit bijeenkomsten inspirerend en succesvol. Event Company geeft dit Cultureel erfgoed met een rijke historie een nieuw leven.

Historische landhuizen en kastelen met een geschiedenis die soms terug gaat tot de middeleeuwen, vormen als geen ander het tastbare symbool van duurzaamheid. Waar een gemiddeld kantoorpand na enkele decennia alweer gesloopt wordt om plaats te maken voor een nieuw pand, zijn onze monumentale panden bij uitstek duurzaam door de levensduur ervan. En dat weegt ruimschoots op tegen de beperking die dit soort panden soms met zich meebrengen.

Meer dan C02 neutraal

Wij onderhouden 45 hectare natuur op onze landgoederen. Daar wordt door deze natuur meer CO2 opgenomen dan dat er uitgestoten wordt door de exploitaties. Daarmee zijn we letterlijk beschouwd meer dan CO2-neutraal. Daarin berusten we natuurlijk niet, dat is te makkelijk. Natuurlijk willen we onze footprint nog verder verlagen. Zo ligt er nu een aanvraag voor de aanleg van 600 zonnepanelen om te verduurzamen. Op de daken past dit allemaal niet (nog los van het feit dat dit terecht misstaat op onze mooie rijksmonumenten). Er moet daarom plek gezocht worden op het landgoed, waarbij de belangen van duurzaamheid en natuur met elkaar gewogen moeten worden. Daarover zijn we in gesprek met de Provincie.

Van het gas af

Dat is helaas een onmogelijke opgave in onze panden. Er is veel winst te behalen met isolatie, maar er zijn ook teveel beperkingen waardoor hoge temperatuur verwarming deels onontkoombaar is. Uiteraard gebruiken wij al jaren uitsluitend groene stroom en de ontwikkelingen in hybride oplossingen gaan razendsnel waardoor momenteel de technieken toereikend zijn voor ons om te gaan investeren in deze duurzame oplossing.

Alle kleine beetjes helpen

Daarom koken wij op inductie, hebben we CO2-gestuurde luchtbehandeling, ecologische schoonmaakmiddelen voor housekeeping, bijna overal Led lampen en  proberen we ons gedrag te verbeteren door educatie en bewustwording van onze medewerkers. In ons vak staat de voordeur altijd open. Gastvrijheid zit in ons DNA. Het geeft een welkom gevoel, maar de warmte zijn we er ook mee kwijt. Kortom: een dilemma tussen gastvrijheid en duurzaam gedrag. Maar…, we doen ons best.

Maatschappelijke verantwoord ondernemen

Het is een attitude. Het speelt al 27 jaar een centrale rol in onze bedrijfsvoering. Het gaat om de fundamentele vraag hoe je met je mensen en je omgeving omgaat. Het zit in je om dat op een duurzame manier te doen of niet.

Voor het onderhoud van onze landgoederen werken wij  samen met circa 60 vrijwilligers. De jongste is 38, de oudste 92. Allemaal mensen die de natuur bij ons een warm hart toedragen en graag een bijdrage willen leveren aan het onderhoud ervan. Zo is er een zaagploeg, een bostuinploeg, vrijwillige toezichthouder en allround vrijwilligers. Het is een community waar we trots op zijn en die we koesteren. Mooi om te zien dat we daarin ook een bijdrage kunnen leveren aan een deel van de zingeving in het leven voor al deze mensen.

Monumentale erfgoedlocatie met karakter

Zeer duurzaam en 100% CO2 neutraal!

Bevlogen medewerkers werken met passie